คณะผู้บริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เข้าพบผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี

28 มีนาคม 2566 นางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการอาวุโสโรงเรียนอนุบาลราชบุรี นำ ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี คณะผู้บริหารโรงเรียนและครู เข้าพบท่าน ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อสานต่องานโครงการยุวทูตความดี ให้สำเร็จดังปณิธานเพื่อพลังแผ่นดิน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น