โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรมาศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที่ 27 มีนาคม 2566 ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลกำแพ เพชร นำโดยนางสาวเนาวรัตน์ นาคพงษ์ ผู็อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรมาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น