ดนตรีไทย รร.อนุบาลราชบุรีร่วมงานโครงการอนุรักษ์มรดกไทย 2566

วันที่ 2 เมษายน วงดนตรีไทยโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้เข้าร่วมการแสดงดนตรีไทยในโครงการอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2566 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี เพื่อเฉลิมฉลองสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชมนมายุ 68 พรรษา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น