บรรยากาศสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทย์ทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 4

วันที่24 มีนาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ระดับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2- 4

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น