โครงการฝึกอบรมสัมนาสร้างจริยธรรมสำหรับครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที 16 มีนาคม 2566 ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมสัมนาสร้างจริยธรรมสำหรับครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น