โครงการส่งน้องสู่อ้อมกอดพี่ 65

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรีเป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ในโครงการส่งน้องสู่อ้อมกอดพี่ ระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมบัวชมพู อาคารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น