การจับฉลากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 5 มีนาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดกิจกรรม การจับฉลากนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น