ปฐมนิเทศและมอบตัวนักเรียนสายชั้นอนุบาลปีที่2 ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี กล่าวต้อนรับคณะผู้ปกครองนักเรียนในกิจกรรมปฐมนิเทศและมอบตัวนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น