โรงเรียนวัดบ้านฉาง จังหวัดระยองมาศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนวัดบ้านฉาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 นำโดย นางสาวนุสสร สอนใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านฉาง มาศึกษาดูงานเรื่องการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ณ ห้องอาเซียน โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น