ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นป.1

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ประธานสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สนามสอบโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เข้าตรวจเยี่ยมการสอบของนักเรียนจำนวน 12 ห้องสอบ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น