ประเมินโรงเรียนเพื่อขอรับรางวัลพระราชทานระดับ ปฐมวัย

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะผู้บริหาร คณะครูปฐมวัย ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา(ขานดใหญ่) ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น