ร้านเดอะยูนิฟอร์มมอบทุนการศึกษา(เครื่องแบบนักเรียน) ปี2566

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 คุณทักษภรณ์ เสริมทรัพย์ ผู้จัดการร้านเดอะยูนิฟอร์ม (อาภรณ์ภัณฑ์) ได้มีโครงการมอบชุดนักเรียนเพื่อการช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ขาดแคลน มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี โดยมีการมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี จำนวน 10 ทุน ณ เวทีเกียรติยศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น