โรงเรียนอนุบาลราชบุรีเป็นสนามสอบพนักงานราชการ สพป.รบ.1

วันที่ 10 ธันวาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้เป็นสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น