ค่ายลูกเสือ – ยุวกาชาดสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นางสาวสุชญา ศรีอริยะกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธานเปิดค่ายลูกเสือสำรอง – ยุวกาชาด สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ณ ค่ายลูกเสือจิราภรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น