มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่ายและระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลราชบุรี และคณะครู ได้มอบเกียรติบัตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จากการส่งนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อม จากการแข่งขันวงเครื่องลม การแข่งขันขับขานประสานเสียง การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง เพลงลูกกรุง เพลงพระราชนิพนธ์และเพลงสากล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่ายและระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2565 และ 28-30 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ณ เวทีเกียรติยศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น