การประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้เข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา(ขนาดใหญ่) ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น