ค่ายลูกเสือและยุวกาชาด สายชั้น ป.4

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้เข้าร่วมกิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ และเดินทางไกล ณ ค่ายลูกเสือบ้านเสธ์ รีสอร์ท แอนด์ แคมป์ จ.ราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น