โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรีมาศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที่  6  ธันวาคม  2565  ดร.บุศรินทร์  สิริปัญญาธร  ผู้อำนวยการโรงเรียน   ผู้บริหาร  และครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี  ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรีมาศึกษาดูงาน  นำโดย ดร.เภารัมย์ภา อาสา  ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุบาลสุพรรณบุรี  ณ ห้องประชุมบัวหลวงโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น