วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 65


วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันที่ 5 ธันวาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ อาคารโดมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น