งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่ในการจัดการแข่งขันานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2565

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น