ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ดร.สุริยะ ชมศรีเมฆ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องเกียรติยศ อาคาร 9 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น