ประชุมคณะกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน เครือข่ายที่2

วันที่  8  พฤศจิกายน  2565  เวลา  13.00  น.  นายสิรภพ เพ็ชรเกตุ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาการศึกษา เครือข่ายที่ 2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่  70  ปีการศึกษา  2565  ของเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่าย 2  ณ  ห้องประชุมบัวหลวง  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น