อบรมโครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  STOP TEEN  MOM 

วันที่  10  พฤศจิกายน  2565 ดร.บุศรินทร์  สิริปัญญาธร    ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้ให้โอวาทกับนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/9  5/EP1  5/EP2  ที่เข้าร่วมอบรมในโครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  STOP TEEN  MOM  (อบรมต่อเนื่อง)  โดยสโมสรซอนต้าราชบุรีเป็นผู้ดำเนินการจัดการอบรม  และมีซอนเซี่ยน  กุลกัญญา  ลาภนิมิตรชัย  นายกสโมสรซอนต้าราชบุรี  เป็นประธานเปิดการอบรม  ณ ห้องประชุมบัวหลวง  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น