อบรมโครงการพัฒนาทักษะเพื่อป้องกันความเสี่ยงวัยใส

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายจักรพงษ์ พระไชยบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้โอวาทกับนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2,4,6,8 ได้เข้าอบรมโครงการพัฒนาทักษะเพื่อป้องกันความเสี่ยงวัยใส นำโดยสโมสรซอนต้าราชบุรี ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น