มอบเกียรติบัตร “ครูผู้สอนดีเด่น”ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธานมอบโล่และเกียรติบัตร แก่ครูที่ได้รับรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ.2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ณ เวทีเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น