ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล การแข่งขันทักษะทางวิชาการและกีฬา

โรงเรียนอนุบาลราชบุรีขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการและการแข่งขันกีฬาดังนี้

1.เด็กชายปฐมพงษ์ นักคุ่ย นักเรียนป.4/9 ได้รับรางวัลเหรียญทองวิทยาศาสตร์ชั้น ป3-ป.4 การสอบแข่งขันการคิดการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 22 /2564

2.เด็กชายเกริกภัชกร รัชชญาวงศ์ นักเรียน ป.3/9 ได้รับรางวัลเหรียญเงินวิทยาศาสตร์และคณิตศาสาตร์ ชั้นป.1-ป.2 การสอบแข่งขันการคิดการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 22 /2564

3. เด็กหญิงสุชัญญา พวงแฉล้ม นักเรียนชั้นป.4/9 ได้รับรางวัลเหรียญเงินจาการแข่งขันคณิตคิดเร็วชิงแชมป์ประเทศไทย

4. เด็กหญิงพชรมน ตำนานจิตร นักเรียนชั้นป.1/10 ได้รับเกียรติบัตรและเหรียญทองแดง จากการแข่งขันเทควันโดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทต่อสู้ ระดับมือใหม่พิเศษ รุ่นอายุ 5-6 ปีหญิง

5. เด็กชายพัชระ รอดเมือง นักเรียนชั้นป.4/6 ได้รับเกียรติบัตรและเหรียญทอง จากการแข่งขันเทควันโดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทต่อสู้ ระดับมือใหม่พิเศษ รุ่นอายุ 9-10 ปีชาย

6. เด็กหญิงนันท์นภัส เสือโพธิ์ นักเรียนชั้น อ.2/7 ได้รับเกียรติบัตร ถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 1,000 บาท จากการชนะเลิศการประกวดกิจกรรม Happy Halloween Contest ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น