คณะครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนพญาไท

วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2565 ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารเเละคณะครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนพญาไท เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเเละการเตรียมความพร้อมด้านปฐมวัยในสถานศึกษา โดยมี ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไทย ฝ่ายบริหารและคณะครู ให้การต้อนรับ ทั้งนี้การศึกษาดูงานดังกล่าวเป็นการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันเเละกัน ระหว่างโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกับโรงเรียนพญาไท ในการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาการทั้ง4ด้านของเด็กปฐมวัยเป็นสำคัญ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น