ปตท.มอบทุนการศึกษาประจำปี 2565 กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 บริษัทปตท.จำกัด(มหาชน) ได้มอบทุนการศึกษาในโครงการทอบทุนการศึกษา ปตท.เพื่อโรงเรียนแนวท่อส่งก๊าซ ประจำปี 2565 ให้กับนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรีจำนวน 2 ทุน ดังนี้

1.เด็กชายกฤษกร ชุนเกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

2.เด็กหญิงวิชญาพร บุตรวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น