งานเกษียนอายุราชการครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที่ 30 กันยายน 2565 คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนได้จัดงานมุทิตาจิตให้กับคุณครูที่เกษียณอายราชการประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 6 ท่าน ณ เวทีเกียรติยศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น