ประชุมครูประจำเดือน กันยายน 2565

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 คณะครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน กันยายน 2565 โดยมีนายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น