กิจกรรมค่ายบูรณาการ STEM Education แผนก English Program โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที่ 22 กันยายน 2565 นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม STEM Education สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แผนก English Program โรงเรียนอนุบาลราชบุรี โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 22 – 23 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมบัวหลวงโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น