งานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดราชบุรี 

วันที่ 21 กันยายน 2565 นายจักรพงษ์ พระไชยบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู นักเรียนยุวกาชาด เข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดราชบุรี จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น