กิจกรรม “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี” โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที่ 21 กันยายน 2565 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี” และมอบธงสัญลักษณ์ความปลอดภัยบนทางม้าลาย ให้แก่โรงเรียนอนุบาลราชบุรี โดยมีนายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ ณ ทางม้าลายบริเวณประตู 2 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น