โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) มาศึกษาดูงาน

วันที่ 19 กันยายน 2565 นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้ต้อนรับ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) ที่มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น