กิจกรรมค่ายMath-Science Integration Camp for Gifted Program Stude

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้จัดกิจกรรมค่ายMath-Science Integration Camp for Gifted Program Stude โดยมีห้องเรียนความสามารถพิเศษคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ป.4/9 ป.5/9 และ ป.6/9 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น