รร.บ้านเขาถ่านศึกษาดูงานบริหารงบประมาณ รร.อนุบาลราชบุรี

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี พร้อมด้วย นางสาวสุชญา ศรีอริยะกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ ต้อนรับนายภูริวงศ์ คุ้มญาติ ผู้อำนวยการและคณะครูจากโรงเรียนบ้านเขาถ่าน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี มาศึกษาดูงานบริหารงบประมาณ พัสดุ การเงินของโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น