กีฬาอนุบาลภาคกลาง

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาอนุบาลประจำจังหวัด ภาคกลาง ณ จังหวัดสระบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น