โรงเรียนอนุบาลราชบุรี กับคุณครูปิยรัตน์ โลดโดด ครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้ลำดับที่ 1 จากการคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี กับคุณครูปิยรัตน์ โลดโดด ครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้ลำดับที่ 1 จากการคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ในประเภทครู (ด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1

ใส่ความเห็น