โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์แนะแนวการศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้ารับฟังการแนะแนวเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น