เปิดกิจกรรมค่าย I – Robot โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธานเปิด กิจกรรมค่าย I – Robot สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 80 คน ณ อาคารบัวหลวงโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น