กิจกรรมตลาดนัดคนเดินเพลินอย่างพอเพียง รร.อนุบาลราชบุรี

โรงเรียนอนุบาลราชบุรีจัดกิจกรรมตลาดนัดคนเดินเพลินอย่างพอเพียง โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนนำ 1 ผลิตภัณฑ์ 1 ห้องเรียน ที่ได้ร่วมกันคิดวางแผนและลงมือปฏิบัติ ภายในห้องเรียนออกมาจำหน่าย และฝึกการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย รวมทั้งการสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการขายเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของห้องเรียนต่อไป ภายใต้การจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ในชั่วโมงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น