กิจกรรมค่ายพุทธบุตรแผนกสองภาษาโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายพุทธบบุตร ของนักเรียนแผนกสองภาษา (English Program) โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ณ ห้องประชุมบัวหลวงโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น