โครงการพุทธบุตรน้อย ประจำปี2565

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพุทธบุตรน้อยสายชั้นอนุบาล 2 และ อนุบาล 3 ณ ห้องประชุมบัวชมพู อาคารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น