มอบยาสามัญประจำบ้านแผนกสองภาษา

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นตัวแทนรับมอบชุดยาสามัญประจำบ้าน
จาก นางอภิณห์พร เจริญไชยนันท์ นางวัชรวีร์ เจริญไชยนันท์ ร้านขายยาเจริญเภสัช ปากท่อ ราชบุรี เป็นผู้ปกครอง ดญ ปารย์ณิศา เจริญไชยนันท์ ป4/ep1 จำนวน 14 ชุด ให้อยู่ประจำห้องเรียนของแผนกสองภาษา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น