พิธีหล่อเทียนพรรษาโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ปี 2565

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ ลานรวมใจ โดยมีคณะครูและนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น