อบรมภาษาวัฒนธรรมไทยและความเป็นครู ครูชาวต่างชาติรร.อนุบาลราชบุรี

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้มอบเกียรติบัตรให้กับครูชาวต่างชาติของโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมภาษา วัฒนธรรมไทยและความเป็นครู และการจัดการเรียนการสอนสำหรับชาวต่างประเทศ ณ ห้องประชุมบัวชมพู อาคารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น