ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่แข่งขันกีฬาเทควันโด

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ เวทีเกียรติยศ นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้มอบเกียรติบัตร และเหรียญรางวัลให้กับนักเรียน ที่ไปแข่งขันกีฬาเทควันโด ในรายการ HUA-HIN TAEKWONDO CHAMPIONSHIP ณ ห้างมาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่
1.ด.ญ.พชรมน ตำนานจิตร นักเรียนชั้น ป.1/10 ได้เหรียญทองจากรุ่น 5-6 ปี หญิง น้ำหนัก23 – 26 กิโลกรัมประเภทต่อสู้
2.ด.ญ.นิตา ปุญญนิรันดร์ นักเรียนชั้น ป.1/EP1 เหรียญทอง อายุ 5-6 ปี และได้รับถ้วยนักกีฬาเทวันโดยอดเยี่ยมน้ำหนัก 26 กิโลกรัมขึ้นไป
3.ด.ช.พงศ์พิสิทฐ์ ไหมทอง นักเรียนชั้นป.5/9 ได้เหรียญทองจากรุ่น 9-10 ปี ชาย น้ำหนัก31 – 35 กิโลกรัมประเภทต่อสู้
4.ด.ช.พัชระ รอดเมือง นักเรียนชั้นป.4/6 ได้เหรียญเงินจากรุ่น 9-10 ปี ชาย น้ำหนัก39 กิโลกรัมประเภทต่อสู้
5.ด.ญ.ณัชชา ปุญญนิรันดร์ นักเรียนชั้นป.6/8 ได้เหรียญทองแดง อายุ11-12ปี หญิง น้ำหนัก 35-38 กิโลกรัมประเภทต่อสู้
6.ด.ญ. ณิชนันทน์ ปุญญนิรันดร์ นักเรียนชั้นป.6/2 ได้ เหรียญทองแดง อายุ 11-12 ปี หญิง น้ำหนัก 32-35 กิโลกรัมประเภทต่อสู้
7.ด.ช.พรพนม เสนีวงศ์ ณ อยุธยา นักเรียนชั้นป.6/2 ได้เหรียญทอง จากการแช่งขันเทควันโดประเภทพุมเซ่ คู่ผสมรุ่น 9-10 ปี และเหรียญเงิน จากการแช่งขันเทควันโดประเภทพุมเซ่ เดี่ยวชายรุ่น 9-10 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น