วันสุนทรภู่ คู่วันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ คู่วันภาษาไทย โดยมีนายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ร่วมกับคณะผู้บริหาร คุณครู บุคลากรและนักเรียน ณ เวทีเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น