ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่5

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นางสาวสุชญา ศรีอริยะกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้ร่วมเดินทางกับคณะครูและนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ที่ ณ สัทธา อุทยานไทย อำเภอบางแพ และเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี ณ โรงโอ่งรัตนโกสินทร์ 1

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น