นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลราชบุรีจิตอาสากำจัดลูกน้ำยุงลาย

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี ได้มาเข้าให้ความรู้ให้กับนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่6 ในเรื่องโรคไข้เลือดออก และการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรค หลังจากให้ความรู้นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่6 ได้ทำกิจกรรมจิตอาสาโดยการเดินสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในโรงเรียน โดยมีคณะผู้บริหารของโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้อีกด้วย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น